PERSONVERN


Sist oppdatert: 25.03.2022 

I denne personvernerklæringen beskrives Swash AS sin praksis for databeskyttelse, i forbindelse med tjenester rettet mot kunder for bestilling på adressen www.swash.no, rettet mot kunder som bestiller tjenester. Ovenfor nevnte Swash bestillingssystem henvises til som "Tjenesten". Gjennom Tjenesten kan kunden bestille bilvask hos Swash sine samarbeidspartnere, sammenligne tjenestetilbud samt utføre andre handlinger beskrevet i Tjenesten.

I personvernerklæring beskriver vi blant annet:
- hvordan Swash behandler privatpersoners personopplysninger.
- hva slags personopplysninger Swash kan samle inn om privatpersoner.
- hvilke formål Swash kan bruke privatpersoners personopplysninger til.
- privatpersoners rettigheter angående personopplysninger som samles inn.

1. Registreringsansvarlig 

Swash AS
Organisasjonsnummer 925 924 164

2. Foretakets kontaktdetaljer

Swash AS
Sandviksveien 110
5035 Bergen
Norge
hei@swash.no

3. Registerets navn 

Kunderegister for bestilling ("Register")

4. Hensikt og bakgrunn for behandling av personopplysninger 

I Registeret samles det inn personopplysninger om privatpersoner. Disse leveres til Swash gjennom Tjenesten, for å kunne tilby Tjenesten på en korrekt og lovlig måte. Med hensyn til Tjenesten, er privatpersoner Swash sine kunder eller brukere ("Kunden"). Ved bestilling gjennom Tjenesten, regnes privatpersoner som kunder for Swash sine samarbeidspartnere.

Kundenes personopplysninger brukes primært for å behandle kundeforholdet og kontakt med kunder, samt for direkte markedsføring. 

Gjennom Tjenesten formidles det i tillegg personopplysninger til Swash sine samarbeidspartnere som Kunden har bestilt bilvask hos. Swash sine samarbeidspartnere er hovedsakelig selskaper innen bilvask og bilpleie.

5. Tillatelse til direkte markedsføring 

Hvis Kunden har gitt Swash tillatelse til direkte markedsføring, har Swash rett til å kontakte Kunden med markedsføringsformål via e-post, telefon, post eller andre elektroniske kommunikasjonsmidler. Kunden har i enhver situasjon rett til å trekke tillatelsen til direkte markedsføring ved å varsle Swash om saken.

6. Registerets innhold 

I Registeret samles det inn personlig informasjon gitt av kunden, i forbindelse med de avtaler som er ansett som nødvendig for at kundeforholdet skal håndteres på en forsvarlig måte. Dersom Kunden har logget seg inn på Tjenesten ved å angi e-postadressen og passordet til Swash, så bes Kunden oppgi følgende informasjon i forbindelse med avtaler som Swash samler inn:

- Navn
- Telefonnummer
- E-postadresse
- Passord
- Kundeopplysninger som kobler Kundens betalingskortet til Dintero tjenesten
- IP-adresse
- Plasseringsdata (hvis kunden ikke har forbudt bruk av posisjonsdata)

Dersom Kunden har logget på Tjenesten gjennom Facebook eller Google, vil følgende samles inn, i tillegg til ovenfor nevnte data om Kunden:

- Kundeopplysninger som kobler Kunden til deres Facebook-eller Google-konto.

7. Vanlige kilder til informasjon 

Personopplysninger som mottas når en Kunde gjør en bestilling eller bruker Tjenesten på annet vis (for eksempel i forbindelse med registrering eller oppdatering av brukerkonto). Bortsett fra ovennevnte kan Swash samle inn brukerdata (for eksempel IP-adresse og nettleser-versjon) fra disse nettsidene ved hjelp av analytiske verktøy. Swash bruker ikke analytiske data for å identifisere enkeltpersoner, men vi forstår at analyser utført med andre data kan legge forholdene til rette for å knytte opplysningene til enkeltpersoner. I disse tilfellene administrer vi data og personlige data. Swash forbeholder seg også retten til å bruke informasjonskapsler på deres nettsider. Brukeren kan som regel velge å ikke tillate disse fra nettleserens innstillinger.

8. Utlevering av personopplysninger 

Ved utlevering av personopplysninger etterfølges gjeldende lovgivning i alle tilfeller.

Kunden forstår og gir tillatelse til at personopplysninger overføres til Swash sine samarbeidspartnere, i forbindelse med de bestillinger Kunden har gjort gjennom Tjenesten. I denne sammenheng får de følgende informasjon:

- Navn
- E-postadresse
- Telefonnummer
- Opplysninger om bestilling

Kunden bør ta hensyn til at de ovenfor nevnte data kan kobles til Kundens øvrige personopplysninger av Swash sine samarbeidspartnere, dersom Kunden har oppgitt personopplysninger om seg selv til Swash sine samarbeidspartnere. I dette tilfellet, bes Kunden ta kontakt og gi en forespørsel relatert til personvern direkte til den samarbeidspartneren som Kunden har bestilt bilvask hos.

Swash vil ikke avsløre Kundens personopplysninger til andre tredjeparter enn Swash sine ovenfor nevnte samarbeidspartnere som Kunden har bestilt time bilvask hos.

I samsvar med lov, kan personopplysninger også bli utlevert til offentlige myndigheter på forespørsel. Registeret er lagret og sikret på en slik måte at uvedkommende ikke har tilgang til opplysningene i Registeret.

9. Flytting av personopplysninger 

For å være i stand til å tilby Tjenestene sine, bruker Swash underleverandører. I henhold til personvernerklæringen er de såkalte "behandlere av personopplysninger". Swash kan publisere mer informasjon på sin hjemmeside om praksis for beskyttelse av personopplysninger, og Kunden kan også ta kontakt med Swash for spørsmål som gjelder databeskyttelse.

Kunden samtykker i at deres personopplysninger kan overføres til tredjeparter som behandler informasjon, forutsatt at overføring av personopplysninger håndteres i samsvar med EUs personvernforordning. Det ovenfornevnte inneholder også retten til å overføre personopplysninger til et tredje land utenfor den EU og EØS, forutsatt at alle kravene i EUs personvernforordning følges under flytting.

10. Beskyttelse av Register 

Swash sørger for at Registerets databeskyttelse følger generelt aksepterte praksiser, og tilstreber å unngå at uautoriserte parter får tilgang til både IT-systemer og materialet som vedlikeholdes og lagres manuelt.

Bare Swash sine ansatte eller Swash sine oppdragstakere og deres ansatte har tilgang til opplysningene i Registeret, og alle er underlagt taushetsplikt.

11. Innsynsrett 

Kunden har rett til å få vite hvilke data som er lagret i Registeret om Kunden, eller få beskjed om at ingen data om Kunden er lagret i Registeret. Swash skal samtidig oppgi Registerets vanlige kilder til informasjon samt hvilke formål Registerets data brukes og rutinemessig deles ut for.

En Kunde som ønsker å kontrollere data om seg selv, må sende en forespørsel til Swash i form av et personlig signert dokument eller et dokument som er offisielt på en tilsvarende måte.

12. Korrigering av informasjon 

Hvis Kunden i utøvelsen av sin rett til innsyn, finner at data i Registeret er ufullstendige eller feil, har Kunden rett til å be om at Swash korrigerer opplysningene på riktig måte.

13. Andre rettigheter 

Swash forbeholder seg retten til å periodisk endre denne personvernerklæringen for å oppfylle deres juridiske forpliktelser.

Swash forplikter seg til, på eget initiativ eller etter anmodning fra en person registrert i Registeret, å korrigere, slette eller legge til data i Registeret som er feil, unødvendig, utilstrekkelig eller for eksempel utdatert. Hvis korreksjonen av opplysningen ikke er godkjent, får Kunden tildelt en erklæring som angir årsaken til at forespørselen om korreksjon ikke er godkjent.

14. Cookie policy 

Cookies er små tekstfiler som lagres på din enhet. Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse, våre markedsføringstiltak og for å analysere sidetrafikken.