BRUKERVILKÅR

Sist oppdatert: 23.03.2022

1. Generelt

Utvikler og eier av Swash tjenesten er Swash AS.
Organisasjonsnummer: 925 924 164  
Adresse: Sandviksveien 110, 5035 Bergen.  
E-postadresse: hei@swash.no 

Swash bestillingssystemet er en nettbasert bestillingstjeneste levert av Swash AS som kunder kan bruke for å bestille tjenester som tilbys av tredjeparter. For å bruke denne tjenesten må du være over 18 år og akseptere disse brukervilkårene. 

2. Slik fungerer tjenesten

Swash tjenesten tilrettelegger for bestillinger på nett for både kunder og selgere. 

Det er ikke Swash som selger eller markedsfører tjenestene som bestilles via Swash tjenesten. Selgerne selger og markedsfører sine egne tjenester ved hjelp av Swash tjenesten. Swash fungerer bare som en bestillingstjeneste for selgerens tjenester. Hvis den aktuelle tjenesten betales gjennom Swash tjenesten, fungerer Swash også som betalingsformidler. 

Disse vilkårene gjelder kun for forbindelsen mellom kunde og Swash. 

Swash forplikter seg ikke til selgernes bruksvilkår eller andre vilkår. Når du bestiller tjenester via Swash tjenesten, forplikter du deg til å administrere den bestilte tjenesten selv. 

Dessuten er du forpliktet til å følge disse vilkårene samt selgerens betingelser.  

Betalinger formidles gjennom Dintero. Swash videresender den mottatte betalingen til selgeren som tilbyr tjenesten. 

Swash er ikke ansvarlig for tjenestene som selger leverer eller for tjenestens innhold, kvalitet, garanti eller andre vilkår. Klager og henvendelser som gjelder tjenesten du har bestilt gjennom Swash tjenesten må sendes direkte til selger.  

Swash tjenestens ansvarsområder er beskrevet mer detaljert nedenfor. Hvis du har gitt ditt samtykke, kan både selger og Swash sende deg markedsføringsmeldinger relatert til deres tjenester. Når det gjelder selgerens virksomhet, er det selgeren som opptrer som den ansvarlige for personopplysningene og sørger for at personvernloven overholdes. Personvernpraksisen er beskrevet mer detaljert nedenfor.Swash har rett til å endre Swash tjenesten når som helst.

3. Rett til å bruke tjenesten og formålet med tjenesten 

Du gir ditt samtykke til å bruke Swash tjenesten kun til det formålet Swash tjenesten er ment for. Bruk av Swash tjenesten til ulovlige eller konkurransemessige formål er strengt forbudt. Swash forbeholder seg retten til å gripe inn ved overtredelser. 

Du samtykker til å bruke Swash tjenesten ved kun å oppgi riktig og spesifikk informasjon. Swash har rett til å slette informasjonen din eller stenge din tilgang til Swash tjenesten dersom vi mistenker brudd på vilkårene eller ulovlig aktivitet, eller hvis Swash må oppfylle sine juridiske plikter eller handler på en offentlige myndigheters begjæring. 

Swash tjenestens eiendomsrett og alle immaterielle rettigheter tilhører Swash eller dens avtaleparter. 

4. Bruksvilkår for vervekoder og kampanjekoder 

Verve- og kampanjekoder er begrenset til én kode per person. Det er strengt forbudt å opprette flere kontoer for én person med det formål å misbruke verve- og kampanjekoder. 

5. Personvern

Ved å bruke Swash tjenesten, godtar du også Swash sin personvernpraksis. For en mer detaljert beskrivelse av Swash sin personvernpraksis, kan du se Swash sin personvernbeskrivelse. Du forplikter deg til å følge retningslinjene som er beskrevet i Swash sin personvernbeskrivelse samt følgende praksis: 

1. Når du bruker eller registrerer deg hos Swash tjenesten, godtar du at dine personopplysninger blir overført til Swash.  
2. De personopplysningene du oppgir i Swash tjenesten i forbindelse med bestillingen din overføres også til selgeren. Selgeren er ansvarlig for hvordan personopplysningene brukes og opptrer som registreringsansvarlig.  
3. Swash har rett til å bruke all informasjon som blir opprettet i forbindelse med bruk av Swash tjenesten til følgende formål: opprettholde funksjonaliteten til Swash tjenesten, korrigere eventuelle feilsituasjoner, utvikle og endre Swash tjenesten samt oppfylle sine forpliktelser og utøve sine rettigheter i samsvar med vilkårene (for eksempel for å kontakte deg hvis det oppstår en feilsituasjon). Hvis du har gitt ditt samtykke til dette, har Swash også rett til å bruke informasjonen din til markedsføringsformål.  
4. I tillegg har Swash rett til å bruke den anonyme informasjonen som er opprettet ved bruk av Swash tjenesten, til markedsføring og for å utvikle Swash sin forretningsdrift. Swash kan bruke informasjonen i Swash tjenesten blant annet til å lage statistikk om bestillingene som blir gjort via Swash tjenesten, samt om kunder og annen informasjon som ikke avslører identiteten din. 

Rettighetene og pliktene som regulerer bruken av personopplysninger vil gjelde i henhold til lovgivningen, også etter at bruken av Swash tjenesten eller leveringen av selgerens tjeneste har opphørt.

6. Swash og ditt ansvar 

Swash er ikke ansvarlig for produktene eller tjenestene som du bestiller via Swash tjenesten. Det er selgeren som tilbyr produktene og tjenestene til deg i sitt eget navn og for egen regning. 

Swash har ikke noe erstatningsansvar for direkte eller indirekte skader og ulemper som skyldes bruk av Swash tjenesten eller selgernes tjenester. Du er selv personlig ansvarlig for eventuelle skader og ulemper som bruk av Swash tjenesten har påført deg. Du bærer det fulle ansvaret for eventuelle skader og ulemper som du påfører Swash, selgeren og andre relevante tredjeparter. 

Swash tjenesten blir aktivt utviklet og Swash prøver å bygge tjenesten på en måte som sikrer god informasjonssikkerhet. Siden dette er en nettjeneste, påpeker vi at Swash tilbyr Swash tjenesten slik den er. Swash kan ikke garantere at Swash tjenesten er tilgjengelig uten avbrudd eller at den er feilfri, heller ikke at all informasjon og alt materiale som finnes i Swash tjenesten er uten skadelige programmer og andre ulemper.  

Det er mulig å registrere seg i Swash tjenesten via en tjeneste eller et grensesnitt levert av en tredjepart (f.eks. Facebook). Swash tjenestens nettsteder kan inneholde hyperlenker til nettsteder som ikke vedlikeholdes av Swash. 

Swash overvåker ikke nettsteder fra tredjeparter og er ikke ansvarlig for innholdet, bruken eller bruksvilkårene som gjelder for disse nettstedene. Det at Swash tjenesten tilbyr lenker til disse nettstedene, betyr ikke at Swash godkjenner innholdet på disse nettstedene, eller at Swash overvåker innholdet.

7. Abonnement

For abonnement vil den første belastningen gjøres når kjøpet gjennomføres i app eller på nett. Abonnementsavtalen vil automatisk fornyes, og kort blir belastet på nytt etter 30 dager. Swash forholder seg til dato for når abonnement ble etablert og belastet første gang, slik at belastningsdato vil være den samme i abonnementsperioden.

Månedsabonnement vil fornyes automatisk, så lenge kunde ikke avbestiller tjenesten 3 dager før utløp av abonnement. Dersom kunde bytter bil må kunde fjerne den gamle bilen fra appen, og legge inn nytt registreringsnummer.

Dersom det oppstår driftsstans i vaskeanlegg, eller dersom bilvaskmaskin må gjennomføre vedlikehold, kan ikke kunde kreve rabatt eller refusjon av kjøpt månedsabonnement.

Kunden kan ikke avslutte sitt månedsabonnement i app eller på nett. Inneværende måned vil ikke refunderes. Etter at avtalen er sagt opp kan kunde fritt benytte sitt abonnement frem til utløpsdato. Dersom kunde sletter sin kundedata fra appen vil månedsabonnementet blir kansellert, og kunden vil ikke være i stand til å vaske bilen sin fra det tidspunkt kundedata slettes.

Et månedsabonnement er knyttet til den bilen, og det registreringsnummeret kunden oppgir ved inngåelse av kontrakt.

Eier av vaskeanlegg kan på hvilket som helst tidspunkt kansellere månedsabonnementet dersom:
- Abonnement ikke er betalt
- Bilen ikke er egnet for bilvask (for eksempel på grunn av dimensjoner på bil, ekstrautstyr eller lignende)
- Misbruk av abonnement
- Tilfeller hvor kunde påfører skade, eller dersom det foreligger risiko for skade på vaskeanlegg
- Skaper forstyrrelser eller påfører andre kunder ubehagelige opplevelser
- Ikke følger instrukser og regler oppgitt av eier av vaskehall, både i app og informasjon oppgitt på anlegg

Månedsabonnement forutsetter normal bruk. En bil som vaskes flere ganger om dagen vil for eksempel ikke ansees som normal bruk. Swash og eier av vaskeanlegg forbeholder seg retten til å terminere kontrakt ved tilfeller der unormal bruk finner sted. Månedsabonnementet er ikke gyldig for taxi, kjøreskoler og annen næring.

8. Gyldighet og vilkårsendringer 

Du kan når som helst slutte å bruke Swash tjenesten ved å avslutte abonnementet på Swash tjenesten ved hjelp av "Glem meg"-funksjonen eller annen lignende handling som sletter brukerdataene. 

Vær oppmerksom på at selv om du sletter brukerinformasjonen din i Swash tjenesten, vil ikke informasjonen din bli slettet i databaser som tilhører selgere du har bestilt en avtale med via Swash tjenesten. Vi ber deg kontakte selgerne direkte for å slette informasjonen din. Swash kan når som helst avslutte eller stenge din tilgang til Swash tjenesten, dersom Swash mener at det foreligger en velbegrunnet årsak til dette. 

Swash kan når som helst endre disse vilkårene. Du godtar de nye vilkårene ved å fortsette å bruke Swash tjenesten etter at vilkårene er endret. Hvis du ikke godtar endringene, må du slutte å bruke Swash tjenesten og slette brukerinformasjonen din, i henhold til instruksjonene ovenfor. 

Etter at bruken av eller tilgangen til Swash tjenesten har opphørt, vil bruksvilkårene som er av en slik art at det kreves at de forblir opprettholdt (spesielt de som gjelder ansvar og tvisteløsning) fortsette å gjelde. 

9. Overføring av rettigheter 

Swash har rett til å overføre Swash tjenesten, dens produksjon og tilhørende rettigheter og forpliktelser til en tredjepart uten ditt samtykke. Denne retten inkluderer retten til å overføre personopplysninger knyttet til deg til en tredjepart, hvis Swash tjenesten eller deler av den overføres til en tredjepart.  

10. Tvisteløsning og gjeldende lovverk 

Norsk lov gjelder ved tvister og uenigheter om bruk av Swash tjenesten og disse vilkårene. Vær imidlertid oppmerksom på at Swash tjenesten brukes i flere land. På grunn av forskjellene mellom ulike lands lovgivning og regulatoriske krav, kan innholdet og vilkårene for bruk av Swash tjenesten variere mellom forskjellige land. 

Ved tvister er det også mulig å benytte lovgivning og praksis som gjelder for selgerens forretningssted. Vi prøver å løse alle tvister gjennom mekling. Hvis det ikke oppnås enighet til tross for mekling, kan tvisten behandles av domstol som første instans.